فارسی (Persian)

From TCU Wiki

منابع به زبان فارسی

دوره های آنلاین

اپلیکیشن های پیام رسانی امن - https://learn.totem-project.org/courses/course-v1:Totem+TP_SM_FA+001/about (Secure messaging apps)

اینترنت چگونه کار می کند - https://learn.totem-project.org/courses/course-v1:Totem+TP_IP_FA+001/about (How the internet works)

حمله های رمزگیری یا فیشینگ - https://learn.totem-project.org/courses/course-v1:Totem+TP_PM_FA+001/about (Phishing attacks)

پژوهش رسانه های اجتماعی - https://learn.totem-project.org/courses/course-v1:Totem+TP_SMR_FA+001/about (Social media research)

پژوهش میدانی - https://learn.totem-project.org/courses/course-v1:Totem+TP_FDR_FA+001/about (Field research)

پژوهش پشت میز - https://learn.totem-project.org/courses/course-v1:Totem+TP_DR_FA+001/about (Desk research)

چطور سانسور اینترنت در ایران را دور بزنیم؟ - https://learn.totem-project.org/courses/course-v1:Totem+TP_CT_PE+001/about (How to bypass internet censorship)

کلمه عبور امن - https://learn.totem-project.org/courses/course-v1:Totem+TP_SP_FA+001/about (Secure passwords)

Advocacy Assembly https://advocacyassembly.org/fa

مهارت‌های تازه عملی در زمینه حمایتگری را به زبان‌های انگلیسی، فارسی یا عربی کسب کنید. تمام کردن هر دوره حداکثر ۹۰ دقیقه طول می‌کشد و شما می‌توانید هر وقت که خواستید شروع و تمام کنید.